Kontakt

tel.: (+48) 0 71 375 92 96
e-mail: magdalena.matusiak@ing.uni.wroc.pl


Wyślij wiadomość

 

O mnieDROGA NAUKOWA

… - 2001 III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu.

2001 - 2004 Studia licencjackie na kierunku geologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca licencjacka pod opieką prof. dr hab. Jacka Puziewicza pt: "Skały pasywnych krawędzi kontynentów".

2004 - 2006 Studia magisterskie, specjalizacja „Mineralogia petrologia”; praca magisterska pod opieką prof. J. Puziewicza pt: "Petrologia enklaw oraz otaczającego je bazaltu z kamieniołomu Winna Góra (koło Jawora)".

2006 - 2010 Studia doktoranckie, praca doktorska pod opieką prof. J. Puziewicza pt: "Peridotitic xenoliths from the Cenozoic lavas of the Złotoryja, Jawor and Lądek Zdrój vicinities (Lower Silesia)" obroniona 3.IX.2010.


ZAINTERESOWANIA

- Petrologia i ewolucja geochemiczna górnego płaszcza pod Sudetami odtwarzana na podstawie danych z ksenolitów perydotytowych występujących w kenozoicznych bazaltach Dolnego Śląska.

- Budowa dolnej skorupy pod Dolnym Śląskiem.

- Petrologia porwaków skorupowych z dolnośląskich bazaltoidów.

- Geneza megakryształów klinopiroksenu i plagioklazu z bazaltów dolnośląskich.


STAŻE

X - XI. 2007 Uniwersytet Paul Sabatier III w Tuluzie. W czasie pobytu w Tuluzie wykonywałam analizy zawartości pierwiastków śladowych metodą LA - ICPMS. Ponadto podpatrywałam pracę światowej klasy specjalisty od petrologii płaszcza – prof. M. Grégoire.

II - V. 2008 Uniwersytet Wiedeński. W czasie tego pobytu zaprzyjaźniałam się z mikrosondą elektronową Cameca SX - 100 pod okiem prof. T Ntaflosa i jego współpracowników.


NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY NAUKOWE

- 2012-2014 Projekt NCN OPUS pt.: "Ultramaficzne i maficzne ksenolity z kenozoicznych wulkanitów jako źródło informacji o płaszczu Ziemi pod środkową Europą" - kierownik projektu.

- 2010-2011 Projekt MNiSW Iuventus Plus pt.: "Geochemiczna ewolucja górnego płaszcza Ziemi pod Sudetami ze szczególnym uwzględnieniem północnego przedłużenia rowu Egeru" - kierownik projektu.

- 2008-2010 Projekt MNiSW pt.: "Model geologiczno – geofizyczny dolnej skorupy i górnego płaszcza Ziemi pod Sudetami i blokiem przedsudeckim” - główny wykonawca.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011 Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla najlepszej pracy doktorskiej.

2011 Nominacja do nagrody SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award 2011.


PRYWATNIE
Jestem szczęśliwą żoną i mamą Judytki i Izy.


http://www.mtginvestment.pl

http://www.mtginvestment.pl